March 4, 2024

SF Geeft sommige gevaarlijke straten een ‘dieet’, maar heeft ook de hulp van Californië nodig | door Kristi Coale | januari 2024

San Francisco zit in een gevecht met gevaarlijke straten en ze zijn van plan om een radicale aanpak te nemen. De stad heeft plannen om enkele van de meest gevaarlijke straten ‘op dieet’ te zetten, in een poging om het aantal verkeersongevallen te verminderen en de veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren.

De stad San Francisco heeft een reputatie voor drukke straten, waar auto’s, fietsers en voetgangers de ruimte delen. Helaas heeft deze drukte geleid tot een verhoogd aantal ongevallen en verwondingen. In een poging om dit probleem aan te pakken, heeft de stad besloten om enkele van de meest risicovolle straten te herontwerpen en opnieuw in te richten om de veiligheid te verbeteren.

Het concept van een ‘straat op dieet’ houdt in dat de bestaande infrastructuur wordt herzien en aangepast om de snelheid van auto’s te verminderen, bredere trottoirs en fietspaden toe te voegen, en andere maatregelen te nemen die de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren.

Een van de straten die op de nominatie staat voor deze herontwikkeling is de beruchte Van Ness Avenue. Deze straat staat bekend om zijn hoge snelheden en gevaarlijke kruisingen, en heeft het trieste record van een van de meest gevaarlijke straten voor voetgangers in de stad. Het plan om Van Ness Avenue op dieet te zetten omvat onder andere de herinrichting van de straat om de snelheid van het verkeer te vertragen, het toevoegen van veilige oversteekplaatsen en het verbeteren van de algehele verkeersveiligheid.

Dit initiatief van San Francisco is een stap in de goede richting om de veiligheid op straatniveau te verbeteren, maar de stad zal de steun en medewerking van de staat Californië nodig hebben om het project succesvol te maken. De staat heeft namelijk een aantal wetten en voorschriften die van invloed kunnen zijn op de herinrichting en herontwikkeling van straten, en de stad zal hun steun nodig hebben om deze obstakels te overwinnen.

Een van de grootste uitdagingen waarmee San Francisco wordt geconfronteerd, is het proces om de snelheidslimieten op de herontworpen straten te verlagen. Momenteel is het zeer gecompliceerd en tijdrovend om snelheidslimieten te verlagen op wegen die zijn aangewezen als ‘hoofdwegen’ door de staat, zelfs als de stad het nodig acht om de snelheid te verlagen om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren.

Dit betekent dat de stad toestemming moet krijgen van de California Department of Transportation (Caltrans) om de snelheidslimieten te verlagen op straten zoals Van Ness Avenue. De complexiteit van dit proces en het gebrek aan flexibiliteit bij het verlagen van snelheidslimieten op hoofdwegen vormen een uitdaging voor de plannen van San Francisco om de straten op dieet te zetten.

Een ander obstakel voor San Francisco is het beheer van de financiële aspecten van het herinrichtingsproject. Het opnieuw ontwerpen van straten en het toevoegen van nieuwe voorzieningen zoals brede trottoirs en fietspaden vereist aanzienlijke investeringen, en de stad zal financiële steun van de staat nodig hebben om deze plannen te realiseren.

Het goede nieuws is dat er al inspanningen gaande zijn om deze uitdagingen aan te pakken. Er worden gesprekken gevoerd tussen de stad en de staat om oplossingen te vinden voor het verlagen van de snelheidslimieten en het beheren van de financiële aspecten van het project. San Francisco heeft ook steun gekregen van verschillende belangengroepen en gemeenschapsorganisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid.

De stad heeft een duidelijke visie voor ogen om de straten veiliger te maken voor alle weggebruikers, en met de steun van de staat en andere belanghebbenden lijkt het erop dat deze plannen werkelijkheid kunnen worden.

Het is belangrijk om te erkennen dat de herontwikkeling van straten niet alleen een kwestie is van infrastructuur en ontwerp, maar ook van mentaliteitsverandering. Het vereist een culturele verschuiving in de manier waarop we onze straten en openbare ruimtes gebruiken, en in de manier waarop we denken over verkeersveiligheid.

San Francisco is vastbesloten om deze culturele verschuiving te bewerkstelligen door actief betrokken te zijn bij gemeenschapsorganisaties en belangengroepen en door programma’s te implementeren die de bewustwording over verkeersveiligheid vergroten. Het is deze alomvattende aanpak die de plannen van de stad voor het op dieet zetten van de straten zo krachtig maakt.

Het op dieet zetten van gevaarlijke straten is een dringende kwestie die niet kan wachten. Het aantal verkeersongevallen en verwondingen blijft stijgen en het is de verantwoordelijkheid van de stad en de staat om samen te werken om deze problemen op te lossen.

Met de steun van belanghebbenden, gemeenschapsorganisaties en de staat Californië kan San Francisco zijn visie van veilige, toegankelijke straten voor alle weggebruikers werkelijkheid maken. Deze plannen kunnen een model zijn voor andere steden die te kampen hebben met vergelijkbare uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid.

Het is tijd voor actie, en het is tijd om de straten van San Francisco op dieet te zetten. Met de steun van de staat en andere belanghebbenden kan deze visie werkelijkheid worden, en kunnen we een veiliger en gezonder straatleven creëren voor iedereen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *